Foundation-Scholarships

495 E. Main St.
Hermiston, OR 97838
PO Box 1024
Hermiston, OR 97838